NBA赛程表

04-18 周四

NBA   
费城76人 费城76人
0 - 0
迈阿密热火
未开赛
NBA   
芝加哥公牛 芝加哥公牛
0 - 0
亚特兰大老鹰
未开赛

04-20 周六

NBA   
克利夫兰骑士 克利夫兰骑士
0 - 0
奥兰多魔术
未开赛
NBA   
新奥尔良鹈鹕 新奥尔良鹈鹕
0 - 0
萨克拉门托国王
未开赛
NBA   
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼
0 - 0
菲尼克斯太阳
未开赛

04-21 周日

NBA   
克利夫兰骑士 克利夫兰骑士
0 - 0
奥兰多魔术
未开赛
NBA   
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼
0 - 0
菲尼克斯太阳
未开赛
NBA   
密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿
0 - 0
印第安纳步行者
未开赛
NBA   
洛杉矶快船 洛杉矶快船
0 - 0
达拉斯独行侠
未开赛

04-22 周一

NBA   
洛杉矶快船 洛杉矶快船
0 - 0
达拉斯独行侠
未开赛
NBA   
密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿
0 - 0
印第安纳步行者
未开赛
NBA   
克利夫兰骑士 克利夫兰骑士
0 - 0
奥兰多魔术
未开赛
NBA   
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼
0 - 0
菲尼克斯太阳
未开赛

04-23 周二

NBA   
密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿
0 - 0
印第安纳步行者
未开赛
NBA   
洛杉矶快船 洛杉矶快船
0 - 0
达拉斯独行侠
未开赛